Viinikerho - Korkinnuuskijat

Viiniseura Korkin nuuskijat perustettiin 20.02 . 2009 Varkaudessa, osoitteessa Huruslahdenranta 2 as 5.

Läsnä olivat sen perustajajäsenet; Leena Salo, Olavi Salo, Marja Puumalainen ja Olli Taalikka.

Perustajajäsenet hyväksyivät yksimielisesti seuraavat säännöt:

Säännöt:

1. Viiniseuran tarkoitus on sen jäsenten hyvinvoinnin edistäminen ja virkistäytyminen.

2. Viiniseuran jäsenyyden voi saada vain, kun kaikki siinä jo olevat jäsenet hyväksyvät uuden jäsenen . Seuran jäsenyys edellyttää vähintään 50 –vuoden ikää, vain poikkeus tapauksissa tästä voidaan poiketa. Seuran maximi koko voi olla 10 jäsentä.

3.Viiniseura ei ole rekisteröity yhdistys ja sen säännöt määräävät siinä olevat jäsenet.

4. Seura järjestää yhteisiä illanistujaisia, juhlia ja matkoja, sen jäsenten kulloinkin tekemien päätösten mukaisesti.

5. Seura valitsee keskuudestaan, erikseen sovittavaksi määräajaksi puheenjohtajan ja sihteerin.

6. Yhteisten kokousten yhteydessä sovitaan seuraavasta kokoontumisesta, jonka oletetaan tapahtuvan n. 2-3 kk:n kuluessa edellisestä tapaamisesta. Samalla sovitaan missä tai kenen luona seuraava tapaaminen tapahtuu. Seura voi kutsua vieraaksi ennalta sovittuja henkilöitä, joille voidaan kohtaamisen jälkeen ehdottaa seuran jäsenyyttä.

7. Viiniseuran jäsenet maksavat 10 euroa/kk jäsenmaksua. Varoista huolehtii sihteeri/rahastonhoitaja. Kerätyt varat käytetään jäsenten yhteisesti sovitulla tavalla. Äänten mennessä tasan, arpa ratkaiskoon varojen käytön.

8. Seuran tapaamiset voivat painottua joko viineihin (puna/valko) tai muihin juomiin ja ruokiin, joita seura voi arvioida. Kustannukset tapaamisista ruuan suhteen jää kutsujavuorossa olevan kontolle. Juomien osalta kustannukset tasataan.

9. Jokainen viiniseuran jäsen saa tuoda tapaamiseen viinipullon, isäntänä toimiva valitsee tapaamiselle teeman.

10. Tapaamisten yhteydessä voidaan nauttia ateria tai muuta tarjoilua, joka on sopusoinnussa nautittavan viinin kanssa.

11. Tapaamisten yhteydessä nautitut viinit ja niistä annetut kommentit kirjataan sihteerin toimesta, siten että parhaaksi valitun viinin tiedot dokumentoidaan.

Viinikerhon kokousten pöytäkirjat
(paina tästä!)©  Puurtila.com   -